Gratisfrågor

Dessa 15 testfrågor ingår bland våra 328 övningsfrågor som du får tillgång till när du köper minst 10 böcker eller väljer en skola där boken ingår som kurslitteratur.

Rätt svar finner du i motsvarande kapitel i Mopedboken. 

Detta är inte Vägverkets frågor. De frågorna finns enbart på Vägverket. Vi har skapat frågor liknande Vägverkets frågor. Det räcker inte med att kunna svaren, man måste även förstå varför det är på ett visst sätt. Detta får du lära dig under den lärarledda utbildningen.

1. Vilka kategorier delas mopeder in i?
a) Moped klass I (Eu moped), mopedklass II (25-moped och 30 moped)
b) EU-moped, traktor och moped Klass II
c) Moped klass I, hjälpfordon Klass II och EU-mopeder

 

2. Vad menas vägtrafikant och vilka är det ?
a) Var och en som färdas eller annars uppehåller sig på väg eller i fordon på väg
b) Allla som kör något slag av motorfordon
c) Alla som kör bil eller motorcykel

 

3. Vad menas med ett fordons totalvikt?
a) Totalvikten är ett fordons tjänstevikt + maximilast
b) Totalvikten är fordonets vikt i normalfullt driftfärdigt skick med full bensintank
c) Totalvikten är vikten av den största mängd last eller passagerare som mopeden är byggd för

 

4. För vilka gäller reglerna om olovlig körning?
a) Reglerna gäller bara de som kör motorcykel
b) Reglerna gäller bara moped klass II
c) Reglerna gäller alla som kör ett fordon med krav på någon form av körkort

 

Bussfil_vid_NK

5. Får en moped klass II köras i ett bussfält/kollektivkörfält?
a) Moped klass II får köra i alla bussfält/kollektivkörfält
b) Moped klass II får köras i kollektivkörfält till vänster
c) Moped klass II får köras i kollektivkörfält om det finns till höger på gatan

 

6. Får du köra om den här skördetröskan med din moped om du måste passera över spärrområdet?
a) Ja, om fordonet går väldigt sakta och är ett hinder på vägen
b) Nej, det får man inte
c) Mopeder få köra om till höger om det är lämpligt

 

7. Vad kan du utläsa av bilden?
a) Påbjuden cykelbana till vänster på en enkelriktad gata där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen framför en skola och där den röda bilen till höger är felparkerad eftersom den står för nära övergångsstället
b) Påbjuden cykelbana till vänster på en enkelriktad gata där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen framför en skola och där den röda bilen till höger är fel parkerad eftersom den står för nära gathörnet vid övergångsstället
c) Påbjuden cykelbana till höger på en enkelriktad gata där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen framför en skola och där den röda bilen till höger är felparkerad eftersom den står för nära gathörnet vid övergångsstället

 

8. Vilket transportmedel är mest miljövänligt?
a) Dieseldriven båt
b) Bensindriven bil
c) Tåg

 

9. Var ska cyklisten placera sitt fordon om han ska till Odenplan?
a) Köra över spärrlinjen och hålla så långt till vänster i höger körfält som möjligt och åka över när trafikljusen visar grönt
b) Köra över spärrlinjen och hålla så långt till höger som möjligt
c) Köra rakt fram över den korsande körbanan och komma in på den korsande körbanans högra sida när trafikljusen visar grönt

 

moped vid gathörn

10. Hur nära ett gathörn får man parkera en moped klass II?
a) Man får parkera en moped klass II där man anser det lämplig men inte på trottoaren
b) Moped klass II får stå vars om helst på trottoaren eller i cykelställ om inte skyltar anger annat
c) Moped klass II får parkeras i cykelställ, utefter gatan eller på trottoaren 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant

 

11. Vilken regel gäller vid utfart från området till höger?
a) Högerregeln
b) Utfartsregeln
c) Stopplikt

 

12. Hur bör du lämpligast köra med en moped klass II om du kommer på cykelfältet till höger och ska till vänster i denna vägkorsning?
a) Välja vänster körfält i god tid och svänga till vänster
b) Svänga till vänster på cykelfältet vid första övergångsstället
c) Följa cykelfältet rakt över gatan och svänga till vänster på korsande körbanans högra sida

 

Bild_dubbelparkering

13. Är det tillåtet att parkera fordon bredvid varandra utefter en gata?
a) Nej man får inte parkera några fordon bredvid varandra
b) Ja, det är tillåtet om det är tvåhjuligt fordon
c) Ja, det är tillåtet om det är varutransporter

 

14. Hur fort får man köra förbi en utfart som man passerar på höger sida?
a) Det finns inte några begränsningar eftersom det är utfartsregeln som gäller för den eller de som ska köra ut
b) Man får inte köra fortare än att man kan stanna inför varje hinder som kan uppstå
c) Man kan köra med den hastighet som är tillåten utefter gatan

 

15. Du har grönt när du närmar dig ett bevakat övergångsställe, folk går över mot rött vid övergångsstället. Vad gör du?
a) Jag ska lämna gående möjlighet att passera och visa den omsorg och varsamhet som krävs
b) Eftersom jag har grönt signalerar jag åt dem att flytta på sig och sedan kör jag
c) Jag kör över den korsande gatan så fort som möjligt så jag inte är i vägen


Mejla synpunkter på frågorna till info@mopedbok.se