Omslag mopedboken 2011

I N N E H Å L L  


Grundläggande begrepp
 
Fordonskunskap

Trafikregler

Trafikens förrädiska situationer

Människans begränsade förmåga

Övningar i körgård

Övningar i trafik

 

Här presenteras nyheter och kommande ändringar i boken.

Nya besiktningsregler 2018

Nya besiktnings regler

Nya besiktningsregler den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla.
Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna,
som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning.
Det här blir nytt:

De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret,
slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.

Besiktings krav på A-traktor

Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och
veteranfordon undantas från kravet på besiktning
Fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år
och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten under förutsättning

att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.

Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 2018.

För att underlätta övergången ges drabbade fordon möjlighet att kontrollbesiktas utanför sin ordinarie

besiktningsperiod under perioden 1 januari - 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer, traktor B som blir besiktningspliktiga.

Läs mer om hur det påverkar dig med A-traktor på:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsbesiktning/nya-besiktningsregler-20-maj-2018/a-traktor-och-traktor-b/

Traktor B

Det finns en ny typ av traktor kallad traktor b, Denna typ av traktor kräver körkortsbehörighet B.
När de nya besiktningsreglerna träder ikraft införs krav på besiktning för ”snabbgå
ende” traktorer klassade som traktor b. Traktor b får köras i hastigheter över 40 km/timme

och används därför i stor utsträckning på allmän väg och de behöver därför besiktas av trafiksäkerhetsskäl.
Traktor b ska besiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet togs i
bruk första gången.
Läs mer på :
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsbesiktning/nya-besiktningsregler-20-maj-2018/traktor-b/

 

Beslutat – nya registreringsnummer införs under 2019


Regeringen har beslutat att göra det möjligt för Transportstyrelsen att tilldela registreringsnummer där det sista tecknet

kan vara både en siffra och en bokstav. Bakgrunden till beslutet är att det nuvarande registreringsnummer-systemet

med tre bokstäver och tre siffror kommer att ta slut inom några år.
Läs mer på:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/beslutat--nya-registreringsnummer-infors-under-2019/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=nya+registreringsnummer&_t_tags=&_t_ip=193.182.52.35&_t_hit.id=TS_Externwebb_Models_Pages_TSNewsPage/_5ce9cbe0-2f64-4538-bfa8-6805dd843812_sv&_t_hit.pos=1

El Cykel eller Moped klass II

Cykel med el-assistans eller moped?

En cykel med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om den är konstruerad på följande sätt:

Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.
Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim
Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.

Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik.

 
328 st övningsfrågor
i 5 avsnitt får du tillgång till när du köper minst 10 böcker eller väljer en skola där boken ingår som kurslitteratur.

Utförliga svar hittar du i nummerordning och under motsvarande kapitel i Mopedboken" 

-----------------------------

Vill du testa dig själv med ytterligare trafikfrågor kan du gå in på KörkortOnline.se